Uroczystość złożenia ślubowania doktorskiego
i odebrania dyplomu doktora nauk humanistycznych
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu 

 

Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sala Senacka

Wręczenie
dyplomu doktorskiego

poeta i satyryk Mariusz Parlicki

Dziękuję
za odwiedziny

:-)

Mariusz  Parlicki

oficjalna strona poety

Copyright © Mariusz Parlicki 2016 -2018

Designed by Mariusz Parlicki 2016 -2018

www.parlicki.pl

poeta Mariusz Parlicki