Mariusz Parlicki - ur. 31 stycznia 1974 roku w Radomiu -

polski poeta, prozaik, satyryk, autor tekstów piosenek,

krytyk literacki, eseista. 

 

Pisanie wierszy rozpoczął w wieku dwunastu lat w 1986 r. 

 

Jako poeta zadebiutował w dwutygodniku „Gazeta Radomska”
w 1990 roku.

 

W latach 1990-1993 intensywnie uczestniczył
w działalności radomskiego środowiska literackiego jako członek Stowarzyszenia Grupy Literackiej "Łuczywo" działającego przy Klubie Środowisk Twórczych "Łaźnia" i Stowarzyszenia Artystycznego "Deszcz Wrogich Automatów" działającego w Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu w Domu Esterki i Gąski


W latach 1991-1993 był redaktorem naczelnym
Radomskiego Kwartalnika Społeczno-Kulturalnego
„Na Luzie”,

 

     


a w latach 1992-1993 współpracownikiem „Dziennika Radomskiego”.

 

W roku 1993 wyjechał na studia do Krakowa. 


W latach 1994-2005 był członkiem Związku Literatów Polskich
Oddział w Krakowie.

 

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku był opiekunem Koła Młodych Literatów przy Krakowskim Oddziale Związku Literatów Polskich i jako Członek Zarządu KO ZLP sprawował opiekę
nad Kołem Młodych Literatów w Tarnowie.

 

W 1996 roku otrzymał Stypendium Twórcze Miasta Krakowa
w dziedzinie literatury

 

 

Jest absolwentem kierunku filologia polska – teatrologia, który ukończył na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1999 toku. 

 

W 2005 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych 
w zakresie nauk o zarządzaniu, broniąc na Wydziale Zarządzania
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
rozprawę na temat działalności warsztatów terapii zajęciowej
w Małopolsce.

 

 


Utwory poetyckie publikował m.in. w "Krzywym Kole Literatury”, "Magdalence Literackiej”, "Prowincjach Literackich”, "Społeczeństwie Otwartym”, "Nowym Wieku”, "Poezji Dzisiaj”, "Newsweek Polska”, "Dedalu”, "Parnasiku”, "Zeszytach Poetyckich”, "Zdaniu”, "Miesięczniku Prowincjonalnym”, "e-Tygodniku Literacko-Artystycznym Pisarze.pl", "Pegazie Lubuskim", "Gazecie Wyborczej", "Dzienniku Polskim”.

 

Jest autorem  dziesięciu tomików poetyckich: "Kasyno życia", Radom: Stowarzyszenie Grupa Literacka Łuczywo, 1993, "Hamlet współczesny", Kraków: Związek Literatów Polskich Oddział w Krakowie, 1996, "Kij w mrowisko", Kraków: Związek Literatów Polskich Oddział w Krakowie, 1997, "Podszepty chwili : haiku", Kraków: Związek Literatów Polskich Oddział w Krakowie, 1997, "Rozkosze giętkiego języka : limeryki, lepieje, altruitki i odwódki", Kraków: Miniatura, 2015, "Osądy ostateczne i niecierpiące zwłoki : satyry, bajki, moskaliki, fraszki i epitafia, Kraków: Miniatura, 2016, "Wesołe epitafia i inne śmiertelnie niepoważne wiersze", Kraków: Ridero IT Publishing, 2017, "Absztyfikant Gryzeldy z Brunszwiku : limeryki", Kraków: Ridero IT Publishing, 2017, Muza beztroska : satyry, humoreski, fraszki, onamudaje, Kraków: Ridero IT Publishing, 2018, "Kizi-mizi w Pizie : 365 limeryków", Kraków: Ridero IT Publishing, 2018.

 

 

Jego twórczość prezentowana była w szeregu almanachów i antologii.

 

            Peron literacki Antologia 2 Tom 2 Wydawnictwo KryWaj   

 

Uczestnik, laureat, juror ogólnopolskich konkursów poetyckich. 
 

 

W 2004 roku Mariusz Parlicki nawiązał współpracę z Radiem Kraków Małopolska, dla którego przygotowywał wiersze satyryczne
w ramach cyklu „Satyra tygodnia Mariusza Parlickiego”.


Jego wiersze tłumaczone były na język: angielski, niemiecki, rosyjski
i ukraiński.

 

W 2007 r. wraz z Bronisławem Majem, Grzegorzem Turnauem
i Michałem Rusinkiem był jurorem konkursu na limeryk o Krakowie 
z okazji 750 rocznicy lokacji Miasta Krakowa, 
współautorem wyboru limeryków do książki „Smocze jajo",
jednym z autorów limeryków zamieszczonych
w pozakonkursowej części tej publikacji „Jajo z górnej półki" 
obok tak wybitnych osobistości "krakowskiego świata", jak: 
Wisława Szymborska, Jacek Baluch, Henryk Markiewicz,
Leszek Mazan, Leszek Wójtowicz, Marcin Daniec,
czy Michał Zabłocki. 

 

 

Mariusz Parlicki jest autorem/współautorem blisko dwustu tekstów piosenek i wierszy do rewii z udziałem znanych polityków i dziennikarzy
„Reality Shopka Szoł” w Teatrze Groteska w Krakowie (2003-2015). 

 

Od 2015 roku pomysłodawca i realizator projektów wydawniczych upowszechniających szeroko pojętą twórczość poetycką
o humorystycznym, satyrycznym charakterze, które przybliżyły czytelnikom wybrane utwory i sylwetki kilkudziesięciu współczesnych autorów poezji niepoważnej. W ramach tych działań
w wyborze i pod redakcją Mariusza Parlickiego ukazały się antologie: 
"Seks w pewnym mieście. Antologia limeryków kosmatych", "Od ucha do ucha. antologia współczesnej satyry i humoreski", "Jowialna twórczość funeralna. Antologia wesołych epitafiów i nagrobków" i "Cuda-wianki Świtezianki. Antologia onamudajów".

 

 

 

W 2015 roku przypadł jubileusz 25-lecia pracy twórczej
Mariusza Parlickiego. 
Z tej okazji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Profesor Małgorzata Omilanowska uhonorowała go odznaczeniem
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 

  

 

11 czerwca 2016 roku Mariusz Parlicki
został odznaczony przez Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupę i Przewodniczącą Sejmiku Małopolskiego
Urszulę Nowogórską
Srebrną Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego -
Krzyżem Małopolski.
Odznaczenie przyznane zostało rok wcześniej 12 maja 2015 roku na mocy Uchwały nr 575/15 Zarządu Województwa Małopolskiego.

 

  
  ​

poeta Mariusz Parlicki

Biografia

DO GÓRY

poeta Mariusz Parlicki


Życiorys własny


Mam wszystko czego mogę chcieć,
i nawet dyplom mam na ścianie,
i kilka listów, dużo zdjęć,
i uschłą różę, i wspomnienie,
i perspektywy piękne mam,
kończyny cztery, jedną głowę,
kilka koszulek, parę gaci,
co miesiąc firma pensje płaci.
Życie me piękne jest i miłe,
aż nie dostanę kopa w tyłek.

poeta i satyryk Mariusz Parlicki

Dziękuję
za odwiedziny

:-)

Mariusz  Parlicki

oficjalna strona poety

Copyright © Mariusz Parlicki 2016 -2018

Designed by Mariusz Parlicki 2016 -2018

www.parlicki.pl