Zasłużony
dla Kultury Polskiej

15 maja 2015 roku podczas uroczystości
zorganizowanej w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
odebrałem z rąk Wicemarszałka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka
Odznakę Honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej,
przyznaną na pisemny wniosek Wicemarszałka Sejmu RP
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prof. Małgorzatę Omilanowską
w dniu 13 kwietnia 2015 roku.

poeta Mariusz Parlicki
poeta i satyryk Mariusz Parlicki

Dziękuję
za odwiedziny

:-)

Mariusz  Parlicki

oficjalna strona poety

Copyright © Mariusz Parlicki 2016 -2018

Designed by Mariusz Parlicki 2016 -2018

www.parlicki.pl